BIURO RACHUNKOWE
BIURO USŁUG
I DORADZTWA
PERSONALNEGO
Ty realizujesz swoje cele biznesowe. My realizujemy powierzone nam zadania. Razem możemy więcej !


Biuro Rachunkowe i Biuro Usług i Doradztwa Personalnego są firmami specjalizującymi się w kompleksowej obsłudze księgowej oraz kadrowo-płacowej.

Świadczymy usługi dla podmiotów gospodarczych (małych i średnich przedsiębiorstw), o różnym profilu działalności i formie prawnej.

Naszymi Klientami są firmy jednoosobowe, kapitałowe, kapitałowo-osobowe, spółki cywilne, stowarzyszenia działające w różnorodnych branżach gospodarki.

Zdobyte doświadczenie staramy się uaktualniać oraz wzbogacać poprzez systematyczne uczestnictwo w szkoleniach, kursach i wykładach. Bardzo dużą uwagę przywiązujemy do jakości pracy, starając się poświęcić kontrahentom maksymalną ilość czasu w celu omówienia istniejących problemów i zapobiegania ich powstawaniu w przyszłości.

Biuro posiada Świadectwo Kwalifikacyjne Ministra Finansów nr 21955/01 potwierdzające kwalifikacje niezbędne do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami Biuro jest ubezpieczone od odpowiedzialności cywilnej w związku z prowadzoną działalnością.

 

Zachęcamy Państwa do do współpracy.

 

copyright © 2012 - www.biurokadryplace.pl